Maatregelen omtrent coronavirus!

Hoi!

We willen je graag op de hoogte brengen van onze maatregelen aangaande het voorkomen van verspreiding van het Coronavirus. Deze maatregelen liggen in het verlengde van wat de Nederlandse regering heeft aangekondigd.

We hebben per direct de volgende maatregelen genomen:

  • Collega’s die zelf of binnen hun gezin verschijnselen van koorts/hoesten/keelpijn/verkoudheid vertonen, blijven thuis.
  • We zullen de bezetting beperken tot één aanwezige collega, de rest van de collega’s werkt vanuit huis.
  • Externe afspraken/vergaderingen en reisbewegingen willen we beperken tot alleen hoogst noodzakelijk.

Misschien leiden deze maatregelen tot verminderde bereikbaarheid, desondanks zullen we ons blijven inzetten voor een voorspoedige voortgang van lopende projecten.

Wij gaan ervan uit dat je geen onnodige risico’s neemt en contact met ons zoekt bij vragen of onduidelijkheden. Heb je een shoot gepland met één of meerdere modellen via ons bureau? Dan willen we je de gelegenheid geven om de shoot tot nader orde uit te stellen.

Of sta je als model ingepland voor een shoot? Dan willen we je er op wijzen, dat je niet verplicht bent om beschikbaar te blijven. We vragen je uitdrukkelijk om zorgvuldig met jezelf en jouw omgeving om te gaan. Dus neem geen onnodige risico’s en zoek contact met ons als je dit even wilt overleggen.

De tips van het RIVM om jezelf zo veilig mogelijk te houden zijn simpel en doeltreffend. Op de site van het RIVM staat alle informatie op een rijtje https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19. Bij vragen kun je ons natuurlijk altijd even bellen of mailen.

Met vriendelijke groet,
Team Echtemensen.com
Martinique, Amber & Daisy

Geef een antwoord

1