Privacy policy echtemensen.com

Als Echtemensen.com houden we ons aan de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We vinden het belangrijk dat je weet dat jouw gegevens veilig bij ons zijn. In deze privacy policy leggen we uit wat we doen met de gegevens die bij ons bekend zijn. Heb je hier vragen over of wil je net iets meer weten? Neem dan gerust contact met ons op. We kunnen je precies vertellen hoe we met je gegevens omgaan en hoe wij ze bewaren.

Inschrijving
Bij je inschrijving heb je diverse gegevens kunnen invullen. Dit zijn veelal geen verplichte invulvelden. Deze gegevens zijn voor ons van belang om een boeking tot stand te brengen. We vragen je bij je inschrijving om je geboortedatum in te vullen, je maten, je afkomst, je adresgegevens en andere relevante gegevens. Wij geven je persoonsgegevens niet aan andere bedrijven of instanties. Alleen de gegevens die je op je profiel op onze site kunt terugzien, worden doorgestuurd naar potentiële opdrachtgevers om de kans op een boeking voor jou te vergroten. Met deze gegevens kan de opdrachtgever een goed beeld van je krijgen en een gerichte modelkeuze te maken. Je kunt deze gegevens altijd aanpassen of desnoods onherstelbaar laten verwijderen. Neem gerust contact met ons op om te horen wat we hierin voor je kunnen betekenen.

Overeenkomst
Als we je boeken voor een opdracht leggen we alle afspraken vast in een overeenkomst. In deze overeenkomst staan je naam, je adresgegevens, je geboortedatum, je BSN en je IBAN nummer.  Om een boeking uit te kunnen betalen hebben we deze gegevens nodig. Daarnaast zijn we verplicht om alle betalingen aan modellen op te geven bij de Belastingdienst. We bewaren deze informatie zo lang als nodig is. Je beelden zijn na een boeking in gebruik en om alles goed te monitoren (ook na verloop van tijd) kan een overeenkomst meer duidelijkheid bieden. Als je factureert, hoef je je BSN niet in te vullen. We hebben alleen een BSN nodig op het moment dat we je als model uitbetalen op basis van de overeenkomst.

Nieuws
Eens in de zoveel tijd, houden we je graag op de hoogte van de ontwikkelingen binnen Echtemensen.com, leuke shoots waar we aan hebben meegewerkt of om je te laten zien welke leuke modellen er in ons bestand staan. Dit doen wij per post, per e-mail en via Social media. Wil je onze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Meld je dan gerust af via de afmeldlink onderaan de mailing. Elke e-mail bevat een afmeldlink. En ook via Social Media kun je ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
EchteMensen.com bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

  • Personalia en telefoonnummer: onbepaald, zo lang ons contact redelijkerwijs duurt
  • Contracten en informatie over de boeking: onbepaald maar minimaal 10 jaar.
  • E-mailadres: onbeperkt,  zo lang je ingeschreven bent voor onze nieuwsbrief (anders kunnen wij je niet mailen)
  • Gegevens over je activiteiten op onze website: 26 maanden, voor statistische doeleinden (via Google Analytics)
  • internetbrowser en apparaat type: 26 maanden, voor statistische doeleinden (via Google Analytics)
  • IP-adres:  30 dagen, voor troubleshooting op de website

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verkopen je gegevens niet aan derden en wij verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jou gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt jezelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics, Zo kunnen we bijhouden hoe onze website wordt gebruikt.

Wij gebruiken Google Analytics-cookies ;
Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google heeft gesloten;
Wij hebben het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd;
Wij hebben ‘gegevens delen’ uitgezet;
Wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons. Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van je gegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen we op verschillende beveiligingsniveaus. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via [email protected]

Een klacht indienen
Vind je dat wij je niet de juiste inzage geven of dat we je geen juiste uitleg kunnen geven? Dan ben je vrij om een klacht in te dienen. Hiervoor kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacy policy
Het kan natuurlijk altijd zijn, dat we onze diensten aanpassen. Onze privacy policy verandert hier dan ook mee. Hou regelmatig deze policy in de gaten. Zo blijf je op de hoogte.

Wil je ons nog iets vragen? Of wil je weten welke gegevens we van je hebben? Misschien heb je tips of opmerkingen voor ons? Dan kun je altijd contact met ons opnemen.

Heerenveen, 30 mei 2018