Privacy Statement

Voor alle duidelijkheid wijst Echtemensen.com ten aanzien van de website u op het volgende. De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Echtemensen.com. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Echtemensen.com. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Echtemensen.com met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt geceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Echtemensen.com behoudt zich het recht voor eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel Echtemensen.com alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Echtemensen.com niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Echtemensen.com, welke geen eigendom zijn van Echtemensen.com, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Echtemensen.com. Hoewel Echtemensen.com uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Echtemensen.com worden onderhouden wordt afgewezen.

Echtemensen.com sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Pricacy Statement

Vertrouwelijk

Als u persoonlijke gegevens invult, behandelt Echtemensen.com die vertrouwelijk. We gebruiken uw gegevens om aan de door u gevraagde en voor u relevante informatie te verstrekken. Wij verstrekken deze informatie alleen aan derden die wij hebben ingeschakeld om u van de door u gevraagde informatie te kunnen voorzien. Door uw gegevens in te voeren gaat u hiermee akkoord. Wij houden ons hierbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Links derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die u via links op deze website kunt bezoeken. We behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement van Echtemensen.com. Raadpleeg daarom regelmatig dit privacy statement om van de wijzigingen op de hoogte te blijven.

Copyright website

Niets van deze website mag u zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Echtemensen.com reproduceren of gebruiken, wel mag u het downloaden, bekijken op een enkele computer en/of mag u een enkele hardcopy printen voor persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

Aansprakelijkheid

Echtemensen.com aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop verstrekte informatie. Aan de informatie op deze website kunt u geen rechten ontlenen.